שינוי הגדרות של השרת (המשך)

מאגר עבור אובייקטים זמניים: temp_buffers

משתשמים בעיקר עבור טבלאות זמניות.

 

max_prepared_transactions - מספר של PREPARED TRANSACTIONS

אפשר להשאיר את ברירת המחדל - 5.

 

משך הזמן, באלפיות שנייה, שבמהלכו התהליך יתעכב אשר עבר את vacuum_cost_delay.

אם יש לך טבלה גדולה, וישנן הרבה פעולות כתיבה מקבילות, אתה יכל להזדקק בפונקציה אשר מפחיתה את העלות של I/O עבור VACUUM, בכך שהיא מעריכה אותו לאורך זמן.

כדי לאפשר פונקציונליות זו, אתה צריך להעלות את הערך של vacuum_cost_delay מעל 0. תשתמשו בערך סביר של 50 עד 200 ms.

על מנתי לכוונן יותר נכון את הערך נתסו להעלות את vacuum_cost_page_limit  ולהוריד את vacuum_cost_page_hit. זה יחליש את ההשפעה של VACUUM, בכך שיגדיל את משך הזמן של הביצוע שלו.

 

הטעינה במקביל של בקשות: max_parallel_workers_per_gather, max_worker_processes

מאז גרסה 9.6 PostgreSQL החלו לתמוך בטעינה מקביל של בקשות. נוסף על כך ניתן לקרוא דרך הקישור https://postgrespro.com/docs/postgrespro/9.6/parallel-query