שימוש בסטטיסטיקה

תוצאות של המנוע לאיסוף סטטיסטיקת זמינות באמצעות ייצוג מערכת מיוחד.

להלן המעניינים ביותר לענייננו:

  • pg_stat_user_tables מכיל - עבור כל טבלה משתמש במסד הנתונים הנוכחיים - המספר הכולל של דעות והשקפות להשלים באמצעות מדדי מסתכמת רשומים שהוחזרו כתוצאת סוגי שניהם צפייה, ואת הכמויות הכולל המוכנסים, השתנו ונמחקו רשומים;
  • pg_stat_user_indexes מכיל - עבור כל משתמש של המדד במסד הנתונים הנוכחיים - המספר הכולל של תצוגות, להשתמש במדד, מספר הרשומות לקרוא, מספר לקרוא רשומים בהצלחה בטבלה (יכול להיות פחות מהערך הקודם אם יש מדד ערכים מעידים רשומים המיושן בטבלה );
  • pg_statio_user_tables מכיל - עבור כל טבלה משתמש במסד הנתונים הנוכחיים - המספר הכולל של בלוקים לקרוא מהשולחן, מספר הבלוקים נתפסו ובכך חיץ (ראה סעיף 2.1.1.), וסטטיסטיקה דומה עבור כל האינדקסים בטבלה ואולי ליד שולחן הטוסט הקשור.
  •  

ניתן ללמוד מviews אלה:

  • לאילו טבלאות עדיף ליצור אינדקסים חדשים (האינדיקציה היא כמות גדולה של צפיות מלאות ומספר גדול של בלוקים שנקראו)
  • מה הם האינדקסים אשר אינם בשימוש בשאילתות בכלל. עדיף לבטל אותם, אלא אם כן, כמובן, אנחנו לא מדברים על אילוצים כמו PRIMARY KEY ו UNIQUE
  • האם גודלו של החוצץ השרת מספיק

אפשרית גם הגישה היצירתית, שבה קודם יוצרים מספר רב של אינדקסים, ואז את מוחקים את אלה שלא בשימוש.