הגדרות נוספות

- commit_delay (במיקרו-שניות, 0 כברירת מחדל) ו commit_siblings (ברירת מחדל 5) מגדירים את מרווח הזמן בין הכנסת הטרנזקציה למאגרי היומן ושמירה שלה בדיסק.

אם עם הסיום המוצלח של הטרנזקציה פועלים לא פחות מ commit_siblings טרנזקציות, יהיה עיכוב בזמן לפי commit_delay.

אם במהלך הזמן הזה תושלם הטרנזקציה אחרת, השינויים שלהם יועברו לדיסק יחד ע"י קריאת מערכת אחת.

אפשרויות אלה יאיצו את העבודה, אם מתבצעות במקביל הרבה טרנזקציות קטנות.

- wal_sync_method - שיטה אשר משמשת לכפות כתיבת הנתונים לדיסק. אם fsync = off, אז אפשרות זו אינה בשימוש. ערכים אפשריים הם:

  • open_datasync - שמירת הנתונים ע"י open() עם הפרמטר O_DSYNC
  • fdatasync - קריאה ל fdatasync () לאחר כל commit
  • fsync_writethrough - קריאה ל fsync () לאחר כל commit, תוך התעלמות מתהליכים מקבילים
  • fsync - קריאה ל fsync () לאחר כל commit
  • open_sync - שמירת הנתונים ע"י open() עם הפרמטר O_SYNC

לא כל הטכניקות האלה זמינות עבור מערכות הפעלה שונות. ברירת המחדל הוא הראשון אשר זמין עבור המערכת.

נמשיך עם התיאור ההגדרות בפוסטים הבאים