הגדרות אחרות (המשך)

- full_page_writes, תבחר באפשרות off, אם fsync = off. אחרת, כאשר on נבחר, PostgreSQL כותב את התוכן של כל רשומה ביומן בשינוי הראשון של הטבלה. זה נחוץ משום שהנתונים עשויים להיות שמורים באופן חלקי בלבד, אם בזמן התהליך נפלה מערכת ההפעלה. זה יגרום שבדיסק יהיה מידע חדש מעורבב עם הישן. רישום ביומן יכול להיות לא מספיק על מנת לשחזר את הנתונים באופן מלא לאחר נפילת מערכת ההפעלה. full_page_writes מבטיח התאוששות בצורה נכונה, ע"י עלייה בכמות הנתונים שייכתבו ביומן (הדרך היחידה להפחית את כמות הנתונים ביומן היא להגדיל checkpoint_interval).

- wal_buffers, כמות הזיכרון בשימוש בזיכרון המשותף לתחזוקת לוגים של הטרנזקציות. זה הכרחי להגדיל את המאגר עד ל 256-512 KB, אשר יטיב בעבודה עם טרנזקציות גדולות. לדוגמא, כאשר הזיכרון הזמין הוא  1-4 GB מומלץ להגדיר KB 256-1024.