העדכון VIEW ללא חסימה לקריאה

שאלה עבור materialized view שמבוסס על הטבלה גדולה. בהרצת פקודת REFRESH, הנתונים הישנים זמינים בזמן הזה או הם נעלמים מיד?

הנתונים זמינים. ועדיף שתעשי CONCURRENTLY. גם בVIEW עצמו צריכים להוסיף UNIQUE INDEX

אם בטבלת מקור יש PK, אז בMATERIAL VIEW אני צריכה לעשות UNIQUE INDEX עם שדה (שדות) אלה?

בMATERIAL VIEW יכול להיות PK מטבלת מקור או לא להיות, פשוט ל CONCURRENTLY חייבים מפתח על מנת להבין UNIQUENESS